Pieter van Dijk

roerdompetenAl vele jaren kom ik in het gebied wat nu het Bentwoud is geworden. Rond het jaar 2000 zijn de eerste percelen met bomen geplant tussen de akkers. Na enorme bezuinigingen op natuur- en recreatiegebieden in 2012 is een verkleind Bentwoud in 2016 toch gereed gekomen. Voor recreanten is er 80 km aan wandel- en fietspaden aangelegd, maar ook buiten de ‘gebaande paden’ is struinen toegestaan. Inmiddels ontwikkelt het gebied zich snel doordat er alleen inheemse bomen aangeplant zijn. De afwisseling van bomen,
struiken, open ruimte, water en ruigten zorgt voor een snelle toename van fauna. Aangezien er niet meer bemest wordt, komt de verschraling langzaam op gang, wat weer een positieve uitwerking op de flora heeft. De Natuurkiekers hebben voor het jonge gebied dit jaar extra aandacht en we hebben er al veel mooie momenten gefotografeerd.

Opmerkelijk is de grote hoeveelheid roerdompen in het gebied. In de betrekkelijk smalle rietstroken van de in 2016 pas verbreedde4jongeroerdompen boerensloten was dit voorjaar het kenmerkende ‘hoempen’ van de mannelijke roerdomp veel te horen. Een onmiskenbaar geluid dat lijkt op een misthoorn, het is van heel ver al te horen. Bijzonder omdat de roerdomp met name in grote uitgestrekte rietvelden  bivakkeert. Vele uren heb ik en een aantal andere Natuurkiekers er doorgebracht, wachtend op een ontmoeting met deze mystieke vogel, die met zijn fantastische camouflage en kenmerkende paalhouding moeilijk is waar te nemen in het riet. Een enkele keer
nam ik een opvliegende roerdomp waar. Dit gebeurt doorgaans zo onverwacht dat de camera zelden schietklaar is. Tot in juni het feest echt losbarstte. Meerdere roerdompen hebben genesteld in de rietkragen van het Bentwoud. In heel Nederland wordt het aantal broedparen rond de 400 geschat, dus het is best opmerkelijk dat enkele paartjes het Bentwoud weten te vinden. De moeders vlogen af en aan om voedsel te halen voor de jongen. De jongen, die nog niet konden vliegen stonden aan de rand van de rietkragen ongeduldig
te wachten tot moeder met een volle krop terug zou keren van de jacht. Als moeder dan terugkeerde renden de jongen enthousiast op haar af. Een indrukwekkend schouwspel, dat door meerdere Natuurkiekers is waargenomen en vastgelegd met de camera. Heel erg bijzonder, er zijn fanatieke ‘roerdompspotters’, die nog nooit jongen op een dergelijke manier hebben kunnen waarnemen. Het Bentwoud was een heuse kraamkamer voor roerdompen.Aangezien de beste plek om dit waar te nemen zonder de vogels te verstoren direct naast één van de drukste fietspaden in Bentwoud was, stopten er regelmatig fietsers die zich afvroegen wat voor bijzonders er te zien was. Sommige fietsers raakten enthousiast en bleven lange tijd staan kijken, andere recreanten zagen niets en vervolgden snel hun weg. Iedereen geniet van het Bentwoud op zijn eigen manier. Hopelijk krijgt de populatie in het Bentwoud de kans zich rustig te blijven vestigen. Bedreigingen zijn er volop in onze drukke Randstad. Enkele jaren geleden is er dwars door het Bentwoud een grote gasleiding aangelegd. Nadat die schade redelijk hersteld was door de natuur, werden de elektriciteitsmasten van Tennet vervangen. En nog steeds krijgt het gebied geen rust. Er zijn vergevorderde plannen om in het oostelijk deel van het Bentwoud een nieuwe provinciale weg aan te leggen, die ook weer lange tijd onrust in het Bentwoud zal brengen en permanent licht en geluidsoverlast
zal veroorzaken. Daarnaast brengt deze weg ook andere gebieden zoals Spookverlaat en Rietveld in gevaar. Voor dit moment geniet ik enorm van de snelle positieve ontwikkelingen in het Bentwoud en kijk er nu al naar uit om te volgen of de roerdomp zich in de winter ook gaat laten zien en of het spektakel met jongen zich volgend voorjaar weer gaat herhalen.